Na een begrafenis heeft de grond wat tijd nodig om in te klinken. Op veel begraafplaatsen gaat het om een periode van 6 weken. Het is afhankelijk van de soort grond duin- of kleigrond en de hoogte van de ophoging. Na deze termijn zal het geplaatste monument minder snel verzakken. Ook na het plaatsen moet de grond met enige regelmaat bijgevuld worden, maar dit wordt in de meeste gevallen door de beheerder van de begraafplaats verzorgd.