U kunt de kosten van een grafmonument (incl. plaatsing) aftrekken van uw erfbelasting, maar niet van uw inkomstenbelasting.  Mits de kosten niet door een uitvaartverzekering worden vergoed.
Ook de grafrechten zijn aftrekbaar en andere kosten met betrekking tot de uitvaart of crematie.