Een eeuwig graf wordt uitgegeven door de begraafplaats voor onbepaalde tijd. Dit zijn graven waarvan de einddatum nog niet bekend is, deze worden in de volksmond vaak eeuwige graven genoemd.  Het graf zal nooit geruimd worden, behalve als de begraafplaats ophoudt te bestaan. Op sommige begraafplaatsen waar men ook jaarlijks onderhoudskosten voor het graf moet betalen, blijft het graf bestaan totdat deze kosten niet meer betaald worden. Ook bij afwezigheid van een rechthebbende kan het recht vervallen worden verklaard.

In Nederland is het op sommige begraafplaatsen ook mogelijk om een koopgraf voor honderd jaar te kopen, als deze periode verstreken is krijgt de familie de mogelijkheid om de grafrechten te verlengen. Particuliere graven kunnen namelijk altijd verlengd worden.